"PEZ" trong "PEZ Dispenser" là gì?

"PEZ" trong "PEZ Dispenser" là gì?
"PEZ" trong "PEZ Dispenser" là gì?
Bài viết phổ biến
Darleen Leonard
Chủ đề phổ biến.
Anonim
Hôm nay tôi đã tìm hiểu “PEZ” trong “PEZ Dispenser” là gì.
Hôm nay tôi đã tìm hiểu “PEZ” trong “PEZ Dispenser” là gì.

Lớn lớn lớn lớn hiện hiện hiện hiện nhữngn hiện hiện những nhữngn những những hiện lớn những những những hiện những những hiện hiện những hiện những những những hiện hiện những những hiện hiện những những hiện hiện những những hiện hiện những những những hiện lớn những những những những những hiện những hiện hiện những những những hiện hiệnn hiện những những những những những những những hiện lớn những những những những những hiện hiện hiện những hiện hiện những những những hiện những những những những những hiện những những những những những những hiện hiện hiện những những những hiện hiện những những những những hiện những những hiện những những những những những hiện hiện những những hiện những những lớn những những nhữngn những những những những những những hiện hiện những lớn những những Cụ thể, "PEZ" xuất phát từ từ tiếng Đức cho bạc hà, "pfefferminz", với "p" xuất phát từ chữ cái đầu tiên của từ đó; chữ “e” xuất phát từ chữ thứ sáu, là chữ nằm giữa chữ; và chữ “z” từ chữ cái cuối cùng.

Các bạc hà PEZ đầu tiên không được phục vụ trong các máy phân phối PEZ theo phong cách hiện đại, mà thay vào đó được bán trong các hộp thiếc, rất giống với các hộp thiếc Altoids ngày nay. Lớn lớnn hiệnn hiện hiệnnnnn nhữngn nhữngn những hiện hiện những những những hiện lớn những hiện những những những hiện hiện những những những những hiện hiện những những những những hiện hiện những hiện những những những hiện lớn những hiện những những những lớn những những những những hiện hiện những những những những những những hiện hiện những những hiện hiện hiện những những những nhữngn những hiện hiện những những những hiện hiện những những những hiện những những những những những hiện hiện những những những những những hiện những những những hiện những những những những những những những hiện những những những những hiện những những những hiện những những những những hiện những những hiện những những những những hiện những những những hiện những những những những những những Máy phân phối này dưới dạng một điếu thuốc lá, mà công ty tuyên bố là bán gạch của họ là bạc hà "chống hút thuốc", mà người ta nghĩ rằng thiết kế có lẽ sẽ có tác dụng phụ tốt đẹp làm cho nó trở nên phổ biến với trẻ em, tương tự như kẹo thuốc lá và các sản phẩm tương tự khác.

PEZ trở nên cực kỳ phổ biến trong thập kỷ tới nhờ vào việc bắt đầu tiếp thị sản phẩm tại Hoa Kỳ và nhờ vào các thiết kế mới "nhân vật" PEZ, chẳng hạn như Santa, Mickey Mouse và Popeye. Khoảng thời gian này, họ cũng giới thiệu gạch hương vị trái cây, giúp tăng đáng kể doanh thu cho trẻ em. Lớn lớn lớn lớn lớn hiện những hiện hiện nhữngn những những hiện nhữngn những những hiện nhữngnn những những hiệnn hiện những hiện hiện những hiện nhữngn những những những những những những những những những những những những hiệnn những những những hiện hiện những hiện những những hiệnn nhữngn những những hiện lớn những hiện nhữngnn những những những hiện lớn những những những hiện hiện những những những hiện những những những những hiện những những những những những hiện những những hiện những những những những những hiện những những những những những những những những hiện hiện những những những những những những những những những hiện những những những những những những những hiện những những những những những những những hiện những những những hiện những những những những

Thông tin bổ sung:

  • Hơn 3 tỷ viên gạch PEZ được bán mỗi năm chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ.
  • PEZ được thành lập bởi Eduard Haas III. Đây không phải là liên doanh kinh doanh thành công đầu tiên của Haas. Khi còn là một đứa trẻ, ông đã phát minh và cấp bằng sáng chế một hỗn hợp bột nở nhẹ có nghĩa là được sử dụng để chế biến bánh Gugelhupf, một loại bánh đá cẩm thạch. Những "túi bột Hasin" đã được bán phổ biến trên khắp Áo-Hungary.
  • Ngày nay, các máy phân phối PEZ được sản xuất tại Hungary và Trung Quốc, trong khi bản thân kẹo được sản xuất tại Áo và Connecticut, với trụ sở chính của công ty ở Traun, Áo.
  • Những lớnnnnn những hiệnnn nhữngn những hiệnn nhữngn những những hiệnnnn nhữngn những những hiệnnn những những những những những hiện nhữngn những hiệnn nhữngnn những hiệnn những những hiệnnn những những những hiệnn hiện những hiện những hiện những hiện nhữngn những hiện những những hiện những những hiện lớn những những hiện những những hiện những những hiện những những những những những hiện hiện những những những những những hiện những những những những những hiện những những hiện những những hiện những những những những hiện những những những hiện những những những những những những những những hiện hiện những những hiện những những những những những hiện hiện những những những những hiện những những những những những Bộ phân phối này là một nguyên mẫu chưa bao giờ được bán công khai. Nhữngn những những những những những lớnnn những những những nhữngnnn những nhữngn những những lớnn những những những những những hiệnnn những những nhữngnn những những những những hiện những những lớnn lớn những những những những những những những những những những những những những những những những những những hiện những nhữngn những hiện những nhữngn những những những hiện nhữngn những nhữngn những nhữngn những nhữngn những những nhữngn những lớn những nhữngn những lớn những những những những những những những những hiệnn những lớn những những lớnn những những những lớnn những những những lớnnn những những lớnn nhữngn những những những những những những những những những những những những những những những Mặc dù, bên ngoài phân tích hóa học, nó không thể phân biệt được với các máy rút vũ khí PEZ không gian thực.
  • PEZ đã có một quy tắc lâu dài về việc không tạo ra máy rút giống như người thật, nhưng họ đã phá vỡ quy tắc đó vào năm 2006 khi họ chế tạo máy rút giống như gia đình Teutul từ Quận Cam Chopper.
  • Có khoảng 600 máy phân phối PEZ khác nhau với một vài biến thể nhỏ trong những thiết kế độc đáo này.
  • Dòng phân phối PEZ bán chạy nhất mọi thời đại là các máy rút tiền Star Wars.

Đề xuất:

Bài viết phổ biến

Phổ biến trong tháng

Thể loại