Saccharin có phù hợp với bạn không, tại sao đàn ông Amish lại mang râu nhưng không phải là ria mép, tại sao Popcorn Pop lại có nhiều

Saccharin có phù hợp với bạn không, tại sao đàn ông Amish lại mang râu nhưng không phải là ria mép, tại sao Popcorn Pop lại có nhiều
Saccharin có phù hợp với bạn không, tại sao đàn ông Amish lại mang râu nhưng không phải là ria mép, tại sao Popcorn Pop lại có nhiều
Bài viết phổ biến
Darleen Leonard
Chủ đề phổ biến.
Anonim

Trong kênh YouTube “tốt nhất” của chúng tôi, chúng tôi trả lời những câu hỏi như vậy, tại sao đàn ông Amish không mặc ria mép, cho dù saccharin có hại cho bạn hay không, tại sao popcorn xuất hiện, thời điểm đó, tổng thống tương lai Andrew Jackson đã giết một người đàn ông. anh ta, tại sao chúng ta đo thời gian theo cách chúng ta làm, và tại sao chữ nổi được sử dụng trong các máy ATM lái xe. Nhấp vào đây để đăng ký Kênh YouTube của chúng tôi để có thêm nhiều video như thế này. Saccharin có tệ cho bạn không? Tại sao đàn ông Amish mặc râu nhưng không phải ria mép? Thời điểm đó Tổng thống tương lai Andrew Jackson đã giết một người đàn ông gọi ông là kẻ hèn nhát Tại sao Popcorn Pop lại? Tại sao có chữ nổi trên các máy ATM chạy lên? Tại sao chúng ta chia ngày thành phút và giây?

Đề xuất:

Bài viết phổ biến

Phổ biến trong tháng

Thể loại