Cơ hội cuối cùng để bỏ phiếu trong cuộc thi "Trang web hay nhất năm 2011"

Cơ hội cuối cùng để bỏ phiếu trong cuộc thi "Trang web hay nhất năm 2011"
Cơ hội cuối cùng để bỏ phiếu trong cuộc thi "Trang web hay nhất năm 2011"
Bài viết phổ biến
Darleen Leonard
Chủ đề phổ biến.
Anonim
Bỏ phiếu cho cuộc thi “Trang web tốt nhất năm 2011” của AllMyFaves kết thúc vào lúc nửa đêm tối nay (12/31). Hôm nay tôi phát hiện ra hiện đang ở vị trí thứ hai theo Giáo dục chỉ có 45 phiếu sau lãnh đạo. Nó cũng hiện đang ở vị trí thứ tư tổng thể trong số tất cả các loại (trong số 100 trang web được đề cử bởi AllMyFaves). Nếu bạn chưa bỏ phiếu, bạn có thể bỏ phiếu cho bất kỳ trang web được chỉ định nào bằng cách nhấp vào huy hiệu “Tốt nhất năm 2011” ở phía trên cùng của thanh bên Hôm nay tôi đã tìm thấy ở bên phải của văn bản này hoặc nếu bạn muốn để bình chọn cho Today I Found Out, chỉ cần nhấp vào nút "Thích" bên cạnh cùng một huy hiệu đó.
Bỏ phiếu cho cuộc thi “Trang web tốt nhất năm 2011” của AllMyFaves kết thúc vào lúc nửa đêm tối nay (12/31). Hôm nay tôi phát hiện ra hiện đang ở vị trí thứ hai theo Giáo dục chỉ có 45 phiếu sau lãnh đạo. Nó cũng hiện đang ở vị trí thứ tư tổng thể trong số tất cả các loại (trong số 100 trang web được đề cử bởi AllMyFaves). Nếu bạn chưa bỏ phiếu, bạn có thể bỏ phiếu cho bất kỳ trang web được chỉ định nào bằng cách nhấp vào huy hiệu “Tốt nhất năm 2011” ở phía trên cùng của thanh bên Hôm nay tôi đã tìm thấy ở bên phải của văn bản này hoặc nếu bạn muốn để bình chọn cho Today I Found Out, chỉ cần nhấp vào nút "Thích" bên cạnh cùng một huy hiệu đó.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho Today I Found Out! Những người đã bỏ phiếu cho trang web "Sophia" hiện đang được đưa ra cho Today I Found Out cho vị trí hàng đầu trong Giáo dục, tôi đang theo dõi bạn. * lắc nắm tay theo hướng chung *. 😉

Đề xuất:

Bài viết phổ biến

Phổ biến trong tháng

Thể loại